Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Školní družina

 

 

Školní rok 2018 / 2019

 

Projekt: Slavnost spadaného listí a plodů

 

 Celodružinová postřehová hra DOBBLE a FAST FLIP

Projekt: Vážíme si svého zdraví

V rámci tohoto projektu jsme si povídali o vhodné stravě s vitamíny a minerály, o jejich vlivu na správný růst a vývoj, o předcházení nemocem. Hlavní pozornost jsme věnovali chrupu, správné ústní hygieně. Povídali jsme si o chrupu mléčném a stálém. V tvořivých dílničkách jsme vytvářeli pusu se všemi zuby a zubní kartáček, procvičovali jsme správné čištění zubů.

Tradiční adventní dílničky s rodiči 

 

29. listopadu 2018 se ve školní družině konaly již tradiční adventní dílničky s rodiči. Zúčastnilo se jich celkem 64 rodičů nebo prarodičů se svými dětmi nebo vnoučaty. Každým rokem zájem o takto strávené společné chvíle narůstá a my jsme moc rády. Všude byla příjemná atmosféra, ostatně jako vždy. V jednotlivých odděleních byly slyšet vánoční koledy a dětský smích. Všichni odcházeli spokojení a snad i dobře naladění na nadcházející vánoční čas. A jestli tomu tak bylo, tak toto setkání splnilo naše očekávání. Těšíme se zase za rok.                           G. Teichmanová

 

 

 

  

 

‌Listopad 2017

30. 11. 2017 - Vánoční dílničky 


     Adventní odpoledne se vydařilo. Bylo připraveno 17 dílniček a zúčasnilo se ho celkem 49 dětí. Některé přišly s rodiči, některé s  prarodiči nebo staršími sourozenci. Poslouchaly se vánoční koledy, povídalo se a vyrábělo se. Všichni byli veselí, šikovní a zruční, vzniklo spoustu krásných výrobků. Děti odcházely spokojené. Tady je zpětná vazba.

 

     V rámci projektu "VÁŽÍME SI SVÉHO ZDRAVÍ" jsme si povídali o stravování, stravovacích návycích, o vitamínech, o pitném režimu, o vhodném oblékání v různých ročních obdobích. Projekt vyvrcholil dílničkou, kde všechny děti společně naplnily bříško "našeho kamaráda" ovocem a zeleninou - zdroji vitamínů a minerálních látek.

 

‌Individuální činnosti - šití, vyšívání, zvířátka z vlny

Říjen  2017

     V rámci projektu „SLAVNOST PODZIMNÍ – SLAVNOST SPADANÉHO LISTÍ A PLODŮ“ jsme pozorovali proměny přírody, četli jsme si o ročních obdobích, hledali jsme společně charakteristické znaky pro jednotlivá období. Sbírali jsme plody a listy. Ve tvořivých dílničkách jsme vyráběli podzimní stromy, jablíčka s červíkem, halloweenské dýně a čarodějnické klobouky.

     Tradicí naší školní družiny je již každoroční turnaj v postřehové hře DOBBLE. I letos tento turnaj proběhl, jen nově byly do jedné kategorie sloučeny děti z 3., 4. a 5. třídy. Turnaj tedy proběhl ve 3 kategoriích. Výsledky vidíte na fotkách.

                 1. třída                                    2. třída                               3., 4., 5. třída

 

Září 2017

     V rámci projektu „NEJÍ TO, NEPIJE TO, ALE VE DNE V NOCI CHODÍ TO“ jsme se společně věnovali pojmu „čas“. Zajímala nás roční období, pracovní dny a víkendy, části dne a hodiny, pojmy „měsíc, týden, den“. Hledali jsme v encyklopediích, v různých knížkách, skládali jsme činnosti dne ve správném pořadí. Projekt vyvrcholil tvořivou dílnou s názvem Obrázkový rok.

 

Červen 2017

1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek - Den dětí. Soutěžili jsme, smáli jsme se a užívali si sluníčka venku.

     V rámci projektu Cesta pohádkovým lesem jsme se věnovali s dětmi četbě, povídání o večerníčcích, o pohádkách, o hlavních hrdinech jejich nejoblíbenějších pohádek, knih a příběhů. Společně jsme si četli a poslouchali pohádky z CD. Projekt vyvrcholil orientační soutěží : Cesta pohádkovým lesem, kde bylo v terénu rozmístěno množství otázek, na které děti měly odpovídat, a z odpovědí pak sestavit podle předem daného klíče tajenku. 

Výsledky:   1. třídy                              2. třídy

           12. června se uskutečnilo obvodní kolo již tradičního lehkoatletického čtyřboje. Zúčastnilo se ho celkem 103 dětí ze 7 školních družin. Naši školní družinu reprezentovalo celkem 21 dětí. Naše děti získaly celkem 30 diplomů z celkových 120 udělovaných, všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. 9 dětí bude reprezentovat naši družinu 19. června v okresním kole v Náchodě, držíme pěsti.

      15. června jsme vyhlašovali nejúspěšnějšího atleta naší školní družiny v obvodním kole atletického čyřboje ve školním roce 2016/2017. Stala se jím teprve sedmiletá školačka, žákyně 1. třídy Barbora Vaňková. Ta se umístila na stupních vítězů ve všech čtyřech disciplínách. Získala ocenění a na 1 rok jí byl zapůjčen putovní pohár pro nejúspěšnějšího atleta naší družiny. Blahopřejeme a snad ho za rok obhájí.

      19. června děti odjely reprezentovat naši školní družinu do okresního kola lehkoatletického čtyřboje v Náchodě. Jelo celkem 8 dětí: Bára Vaňková (1.B), Terka a Tomáš Freiwaldovi (2.A), Eliška Trenčanská, Jakub a Toník Haškovi (2.B), Nikola Hrobařová (4.B) a Natálie Malá (5.A). Naše výprava byla velmi úspěšná, naše děti získaly 12 diplomů a přivezly si domů i krásné medaile. Tentokrát byl nejúspěšnějším atletem Toník Hašek, kterého zdobily hned 4 medaile, 2 stříbrné a 2 bronzové. Jakub Hašek byl ve vytrvalosti sražen špatně předbíhajícím závodníkem. Byl ale tak statečný a zkusil své síly ve druhém rozběhu. Nakonec si za tuto disciplínu odvezl stříbrnou medaili. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školní družiny. Přejeme hodně dalších a nejen sportovních úspěchů.

                                                                                                              G. Teichmanová

      V rámci individuálních činností se věnujeme různým činnostem. Děti si samy navrhují, co by chtěly vyrábět.


 

 

                                                                    G. Teichmanová

Květen 2017

Dárečky ke Dni matek

          Celý květen jsme se také v projektu Svět Indiánů věnovali plnění dobrovolných úkolů s indiánskou tematikou. Luštili jsme vzkazy a úkoly zadané v indiánském obrázkovém písmu, povídali jsme si o životě Indiánů, četli jsme si o nich. Vyráběli jsme si indiánská trika, čelenky, náhrdelníky, hudební nástroje a oštěpy. Na závěr jsme si udělali indiánskou slavnost na zahradě.

                                                                    G. Teichmanová

Duben 2017

Velikonoční dílny

V dubnu jsme se také v rámci projektu Není zebra jako zebra zabývali základními pojmy v dopravní výchově, jednoduchými pravidly silničního provozu a bezpečného pohybu na komunikacích, značkami, řešením jednoduchých dopravních situací. V okolí školy jsme pozorovali dopravního značení a provoz na silnicích. Učili jsme se dopravní značky. Projekt vyvrcholil již tradičním dopravním závodem, který probíhal v Klášterní zahradě. Kvůli špatnému počasí se uskutečnil v měsíci květnu. 

 

  Výsledky dopravního závodu


               1. třídy                                2.třídy                                   3. třídy

                 4. a 5. třídy

                                                                                                                   G. Teichmanová

Březen 2017

V březnu se již každoročně koná okresní turnaj ve vybíjené, který naše družina organizuje. Letos se přihlásilo celkem 6 družstev: ŠD při ZŠ Náchod Plhov, ŠD při ZŠ Náchod Pavlišovská ulice, ŠD při ZŠ Velký Dřevíč, ŠD při ZŠ a MŠ Police nad Metují, ŠD při ZŠ Hradební Broumov a samozřejmě naše družstvo - ŠD při Masarykově ZŠ Broumov. Hrálo se na dvou hřištích, každé družstvo s každým. První 2 družstva si odnesla věcné ceny a bronzové družstvo obdrželo kornout sladkostí. Putovní pohár si tentokrát odvezla ŠD z Velkého Dřevíče, druhé skončilo družstvo z ŠD z Náchoda-Plhova a třetí příčku obsadilo naše družstvo v tomto složení: kapitán družstva Jan Durdinec, hráči Tomáš Hrobař, Natálka Malá, Nikola Hrobařová, Martin Hašek, Petr Puška, Petr Jirásek, Terka Freiwaldová, Toník Hašek, Jakub Hašek, Ondřej Kubásek, Jonáš Jirman a Patrik Pavelka. Všichni byli moc šikovní. Dětem gratulujeme ke krásnému umístění, děkujeme za reprezentaci naší školní družiny a přejeme spoustu dalších krásných umístění na sportovních akcích. Na čtvrtém místě skončila ŠD při ZŠ Náchod Pavlišovská, 5. místo obsadila ŠD při ZŠ Hradební Broumov a šesté bylo družstvo z Police nad Metují.

 

        Na konci března začal také druhý ročník Družinového desetiboje bystrých hlaviček.


           1. třídy                                 2. třídy                                  3. třídy

  

         4. a 5. třídy

                                                                 G. Teichmanová

Únor 2017

Protože se málo sportuje, i když děti sportování baví, začali jsme v únoru, v rámci projektu „Týden plný soutěží“ již druhý ročník Družinového desetiboje tělesné zdatnosti. Děti byly nadšené a já doufám, že jim to nadšení vydrží a tento desetiboj se stane tradiční sportovní soutěží naší školní družinyA jak to dopadlo vidíte na fotkách.

               1. třídy                               2. třídy                                 3. třídy

            4. a 5. třídy

V tvořivých dílničkách jsme vyráběli klauny. Zažili jsme spoustu legrace a spoustu "výbuchů", ale nakonec měl každý klaun své krásně kulaté barevné bříško. Podívejte se sami.

 

Leden 2017

Nový rok jsme začali s dětmi povídáním o tom, jak probíhaly Vánoce u nich doma, jaké mají rády vánoční zvyky, jaké největší překvapení je čekalo doma pod vánočním stromečkem a jak strávily celé vánoční prázdniny.

V tvořivých dílničkách jsme vyráběli ptačí budky a ptáčky. Povídali jsme si, jak zimu prožívají zvířátka, jestli mají děti někde doma na zahradách nebo na balkónech krmítka pro ptáčky, co jim tam dávaj&i

V přírodě vše barevně se tváří

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler