Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

Projekt RIGOL

je projektem občanského sdružení Začít spolu, které ve spolupráci s naší školou připravuje pro žáky programy směřující k integraci znevýhodněných žáků do běžné výuky na základní škole a k výchově multikulturní a etické. Již třetím rokem jsou i za finanční pomoci zřizovatele podporovány dlouhodobější aktivity. 
Projekt Holocaust seznamuje žáky s problematikou vyhlazování Židů a Romů za II.světové války. Žáci navštívili židovský hřbitov v Praze a tamní synagogy, byli na exkurzi v Osvětimi a v letošním roce navštíví ještě Sachsenhausen.
Další aktivity vedou k podpoře sportu a pohybových aktivit. V minulých letech měli žáci možnost navštívit Rakousko jako jednu ze zemí EU a seznámit se tak s historií a přírodními i kulturními památkami této země. V letošním roce se uskuteční výjezd na Slovensko do Vysokých Tater.
Kromě vícedenních aktivit podporuje projekt RIGOL také kratší akce - například výjezd do botanické zahrady v Liberci, zájezd do Prahy nebo návštěva adventního Babiččina údolí. Několikátým rokem navštěvují žáci 2. stupně pod vedením učitelů rozličná divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové.

Akce financované z grantu v kalendářním roce 2009

Pobytové

1. Vysoké Tatry – poznávací a turistický/třídenní/
Termín: první polovina září
Dozor: FRO - 2, KRA, MAC, VES
42 žáků
cena: 1700,- pro žáky /3000,- celkem/

2. Berlín, Sachsenhausen – poznávací /dvoudenní/
Termín: říjen 
Dozor: VAŠ, MICH, KLEP – 2
40 žáků
cena: 1500,- pro žáka /2125,- celkem/

3. Lyžařský výcvik – Krkonoše
Termín: 13. – 18. 12.
Dozor: VES, VOB, KRA, MAC, PAN
35 žáků
cena: 2000,- pro žáka /4000,- celkem/

Jednodenní

1. Praha – historická, židovská
Termín: červen
Dozor: VAŠ, MI, TEU
40 žáků
cena: 200,- pro žáka /celkem 325,-/

2. Liberec – zem a přír. praktika závěr – botanická + Ještěd
Termín: 8. 6.
Dozor: TEU, SLA, NĚM
40 žáků
cena: 200,- pro žáka /340,- celkem/

3. Babiččino údolí – adventní program
Dozor: KLEP, VOL
40 žáků
cena: 100,- pro žáka/celkem 150,-/

Další aktivity

Divadlo HK – předplatné na 4 představení – KLEP
Komenďáček - VAŠ 
Tučně vytištěné zkratky jmen zodpovídají za organizaci a předávají zprávu o průběhu paní Kurové dle stanovených kritérií.

Webové stránky vytvořil Acceler