Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Vánoční dílny

22. listopadu 2018

Jedeme na hory

20. srpna 2018

Všechny Akce

Odstraňujeme bariéry

Projekt RIGOL

je projektem občanského sdružení Začít spolu, které ve spolupráci s naší školou připravuje pro žáky programy směřující k integraci znevýhodněných žáků do běžné výuky na základní škole a k výchově multikulturní a etické. Již třetím rokem jsou i za finanční pomoci zřizovatele podporovány dlouhodobější aktivity. 
Projekt Holocaust seznamuje žáky s problematikou vyhlazování Židů a Romů za II.světové války. Žáci navštívili židovský hřbitov v Praze a tamní synagogy, byli na exkurzi v Osvětimi a v letošním roce navštíví ještě Sachsenhausen.
Další aktivity vedou k podpoře sportu a pohybových aktivit. V minulých letech měli žáci možnost navštívit Rakousko jako jednu ze zemí EU a seznámit se tak s historií a přírodními i kulturními památkami této země. V letošním roce se uskuteční výjezd na Slovensko do Vysokých Tater.
Kromě vícedenních aktivit podporuje projekt RIGOL také kratší akce - například výjezd do botanické zahrady v Liberci, zájezd do Prahy nebo návštěva adventního Babiččina údolí. Několikátým rokem navštěvují žáci 2. stupně pod vedením učitelů rozličná divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové.

Akce financované z grantu v kalendářním roce 2009

Pobytové

1. Vysoké Tatry – poznávací a turistický/třídenní/
Termín: první polovina září
Dozor: FRO - 2, KRA, MAC, VES
42 žáků
cena: 1700,- pro žáky /3000,- celkem/

2. Berlín, Sachsenhausen – poznávací /dvoudenní/
Termín: říjen 
Dozor: VAŠ, MICH, KLEP – 2
40 žáků
cena: 1500,- pro žáka /2125,- celkem/

3. Lyžařský výcvik – Krkonoše
Termín: 13. – 18. 12.
Dozor: VES, VOB, KRA, MAC, PAN
35 žáků
cena: 2000,- pro žáka /4000,- celkem/

Jednodenní

1. Praha – historická, židovská
Termín: červen
Dozor: VAŠ, MI, TEU
40 žáků
cena: 200,- pro žáka /celkem 325,-/

2. Liberec – zem a přír. praktika závěr – botanická + Ještěd
Termín: 8. 6.
Dozor: TEU, SLA, NĚM
40 žáků
cena: 200,- pro žáka /340,- celkem/

3. Babiččino údolí – adventní program
Dozor: KLEP, VOL
40 žáků
cena: 100,- pro žáka/celkem 150,-/

Další aktivity

Divadlo HK – předplatné na 4 představení – KLEP
Komenďáček - VAŠ 
Tučně vytištěné zkratky jmen zodpovídají za organizaci a předávají zprávu o průběhu paní Kurové dle stanovených kritérií.

Webové stránky vytvořil Acceler