Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole>Projekty školy>Projekt HOLOCAUST

HOLOCAUST – seminář na Masarykově ZŠ

Od září 2008 mohli žáci Masarykovy ZŠ pracovat v semináři s názvem Holocaust. Přihlásili se hlavně žáci 8. tříd a do konce roku jich vydrželo 10.
Po úvodní besedě o tom, co nás v semináři čeká, následovala motivační návštěva Vzdělávacího a kulturního centra židovského muzea v Praze s přednáškou o dějinách Židů v Evropě, exkurzí po Starém židovském městě a skupinovou prací na programu Hanin kufřík, ve kterém žáci zpracovávali osudy konkrétních židovských dětí postižených holocaustem.
Během celého školního roku potom pracovali na jednotlivých tématech. Zabývali se dějinami Židů od jejich příchodu do Evropy, náboženskými a kulturními zvláštnostmi, jejich postavením ve společnosti během staletí, vyčleňováním a perzekucí, vznikem ghett až po „konečné řešení židovské otázky“ během druhé světové války. V rámci semináře jsme zhlédli i film Nezapomínání, ve kterém jsou zachyceny vzpomínky pamětníků, a v dubnu 2009 jsme ve spolupráci s PhDr. M. Kulhánkem navštívili bývalý koncentrační tábor v Osvětimi.
Zdaleka ale ještě nemáme všechna témata zpracovaná, a protože děti mají o pokračování semináře zájem, budeme se dalším tématům věnovat i v příštím školním roce. Výsledky naší práce budou prezentovány na nástěnkách školy a ve formě prezentace na mezinárodním semináři pro české pedagogy v Osvětimi, který pořádá Památník Terezín ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Vzhledem k rostoucímu extremismu v naší společnosti je toto téma stále aktuálnější a připomenutí těchto dějinných událostí umožňuje vést žáky k utváření jejich správného postoje k negativním jevům ve společnosti.
                                                                                    Mgr. Jindřiška Vašáková

Tradiční historická exkurze do Prahy

V květnu 2009 se žáci sedmých tříd Masarykovy ZŠ zúčastnili již tradiční historické exkurze do Prahy. 
Prohlídku našeho hlavního města začínáme vždy u Obecního domu a Prašné brány, pokračujeme Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a po jeho prohlídce navštívíme Staroměstskou radnici, kde si děti mohou prohlédnout kapli, reprezentační sály a zajímavé podzemí. Odtud naše cesta vede vždy kolem Stavovského divadla na Václavské náměstí a Národní třídou k Národnímu divadlu. Potom pokračujeme po nábřeží na Karlův most a Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Tady pravidelně zhlédneme chrám sv. Víta, Starý královský palác, klášter sv. Jiří a exkurze končí prohlídkou Zlaté uličky. Letos jsme navštívili navíc ještě Staré židovské město, viděli jsme Maiselovu a Pinkasovu synagogu a starý židovský hřbitov.
Z 29 sedmáků jich bylo v Praze 6 poprvé, 7 podruhé. I ti, kteří byli v Praze víckrát, většinu námi navštívených památek ještě neviděli. To nás přesvědčuje o tom, že naše snaha a práce nejsou zbytečné a že má smysl tyto exkurze pořádat i v dalších letech.
                                                                        Mgr. R. Michlová, Mgr. J. Vašáková

Webové stránky vytvořil Acceler