Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole>Projekty školy>Odstraňujeme bariéry

Odstraňujeme bariéry

ods.jpg

Ukončení projektu Odstraňujeme bariéry

Od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2015 realizovala Masarykova základní škola v Broumově projekt s názvem „Odstraňujeme bariéry“.

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí, žáků a studentů, registrační číslo je CZ. 1.07/1.2.21/02.0011.

Celková částka na realizaci projektu činila 3 066 125,07 Kč.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

Adaptační pobyty žáků 3. a 6. ročníků

Vznik Školního psychologického pracoviště

Realizace workshopů pro žáky s problémy ve výuce

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

Projekt, který byl realizován s partnery – Domem dětí a mládeže ULITA Broumov a Gymnáziem

Broumov, byl ukončen k 31. lednu 2015.

Materiály vzniklé jako výstupy z projektu jsou k použití na stránkách školy www.zsbroumov.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

‌   IMG_3515.JPG   IMG_3511.JPG  IMG_3512.JPG

eu520.jpg

Odstraňujeme bariéry
Úvodní konferencí byl v úterý 26. února 2013 oficiálně zahájen projekt Masarykovy základní školy, financovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem Odstraňujeme bariéry.
Manažerkou projektu se stala paní Hana Effenbergová, realizátory jsou jak pedagogové Masarykovy základní školy, tak i pedagogové a studenti Gymnázia Broumov a pracovníci DDM ULITA.
Projekt je zaměřen na práci se žáky základní školy, kteří se ve výuce potýkají s celou řadou problémů – ať již to jsou poruchy učení, problémy sociální nebo vztahové. 
Celý projekt má čtyři klíčové aktivity, které budou probíhat do 31. ledna roku 2015. Partnery projektu jsou Dům dětí a mládeže ULITA a Gymnázium Broumov. 
Na konferenci byly tyto aktivity představeny partnery projektu. Ředitel DDM ULITA Bc.Frömmel podal informace o adaptačních pobytech žáků, o cílech a úkolech této klíčové aktivity. Mgr. Středová představila účastníkům konference význam školního poradenského pracoviště a úlohu školního psychologa. Zástupce partnera Gymnázia Broumov- Ing.Cikrytová pak vyzdvihla činnost studentů gymnázia v aktivitě zaměřené na pomoc žákům ze znevýhodňujícího prostředí. Poslední aktivitou projektu je zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků – tedy vzdělávání pedagogů v oblasti komunikačních dovedností. V závěru konference vystoupil za zřizovatele školy Ing.Kitler. 
Projekt byl odstartován 1. ledna 2013 a během prvních dvou měsíců se již uskutečnily mnohé aktivity. Pravidelně probíhá činnost studentů gymnázia s našimi žáky - nejen, že s nimi v odpoledních hodinách doplňují a procvičují učivo, ale připravují pro ně i vědomostní a zábavné činnosti. V květnu pak partner projektu DDM ULITA povede první z adaptačních pobytů pro žáky 3. tříd.
                                                                               Mgr. Vlasta Šrottová, ředitelka školy 

p01.jpg

p02.jpg

p03.jpg

p04.jpg

eu520.jpg

Zpráva o realizaci jarního semináře k aktivitě číslo 4 projektu

Ve dnech 26. – 28. dubna 2013 se pedagogové prvního stupně naší školy zúčastnili semináře k aktivitě číslo 4 projektu „ Odstraňujeme bariéry“. 
Tématem třídenního semináře byla Empatická asertivní komunikace. Přednášející PhDr. Mgr. Leona Dolejšová zařadila do semináře témata, která jsou aktuální pro umění komunikace pedagoga v dnešní škole.
Seminář bude na podzim pokračovat pro pedagogy druhého stupně naší školy. 

p11.jpg

p12.jpg

p13.jpg

p14.jpg

Soubory ke stažení:

Webové stránky vytvořil Acceler