Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>O škole>Projekty školy>Nové metody a formy výuky

NOVÉ METODY A FORMY VÝUKY PODPORUJÍCÍ ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a doporučení výběrové komise 
byla Masarykově základní škole v Broumově schválena
finanční podpora z veřejných prostředků ve výši 3 416 053,27 Kč na grantový projekt

NOVÉ METODY A FORMY VÝUKY PODPORUJÍCÍ ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Projekt bude zahájen 1. září 2010 a bude ukončen 29. února 2012. Cílem projektu je zvýšení motivace rodičů a žáků o vzdělávání, příprava individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zvýšením počtů asistentů pedagoga, zavedení terénního pracovníka pro školu, odborné lektorské vedení adaptačních pobytů pro žáky 6.ročníků, vytvoření systému individuálního přístupu k dětem ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání a podpora procesu změny vedení třídních schůzek. 
Partnery projektu jsou Dům dětí a mládeže ULITA Broumov a o.s. Začít spolu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÉ METODY A FORMY PODPORUJÍCÍ ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ 
V MASARYKOVĚ ZŠ

Je název nového grantového projektu, který byl zahájen 1. září 2010. Projekt je financován
ESF a Evropskou unií. Partnery projektu jsou Dům dětí a mládeže ULITA Broumov a občanské sdružení ZAČÍT SPOLU.
Aktivity v projektu se zaměřují především na odstranění strukturálních problémů v regionu a je určen zejména pro žáky za sociálně znevýhodňujícího prostředí, pro jejich rodiny a pro pedagogy.
Aktivity v projektu usilují o narovnání příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jejich rozvojem a zintenzivněním kontaktu s rodinami těchto žáků. Jednou z aktivit byl i adaptační pobyt pro žáky, jejich rodiče a pedagogy pod vedením odborných lektorů, který se uskutečnil od 9. do 11. září v táboře na Janovičkách. Odborní lektoři připravili pro žáky mnoho zajímavých programů a pohybových aktivit, které byly pro žáky velkým přínosem. Adaptační setkání ve spolupráci se školou bylo realizováno partnerem projektu Domem dětí a mládeže ULITA a v průběhu projektu bude ještě uskutečněn několikrát pro další žáky a jejich rodiče.

Webové stránky vytvořil Acceler