Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

Kdopak by se čtení bál?

tc.jpg

Masarykova základní škola, Gymnázium Broumov a Klášter Broumov se v letošním roce společně zapojili do akce Celé Česko čte dětem – 3. týden čtení dětem s projektem Kdopak by se čtení bál?
Projekt připravili pedagogové základní školy a studenti gymnázia za účelem podpořit v dětech chuť ke čtení a rozvíjet v dětskou fantazii.
Seznámíme se s díly regionálních spisovatelů, v Masarykově základní škole budou číst děti dětem, na gymnáziu budou dětem předčítat studenti, v prostorách kláštera se bude 6. června v odpoledních hodinách konat čtení i pro veřejnost.
Pozvání k akci přijal pan Jaroslav Špulák – hudební publicita a spisovatel. 
Zahájení celého projektu se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2013 v 9 hodin na Mírovém náměstí v Broumově. 
Z webu www.zsbroumov.cz si můžete stáhnout báseň Jiřího Žáčka Nemalujte čerta na zeď a přijít podpořit projekt svojí účastí při společném čtení básničky. 
Projekt bude ukončen 7. června 2013. 

Bližší informace budou uveřejněny od 3.června na stránkách: 
www.zsbroumov.cz, www.gybroumov.cz, www.broumov-mesto.cz, www. nase.broumovsko.cz, www.klaster-broumov.cz

Nemalujte čerta na zeď
Jiří Žáček

Nemalujte čerta na zeď-
co když třeba ožije?
Pamatujte, kamarádi,
čert je strašná bestie!

S čerty nejsou žádné žerty,
však to známe z pohádek:
kde se lidi začnou čertit,
hned se pustí do hádek.

Vrčí, bručí, vyhrožují,
pak se vrhnou do pranic:
kde se lidé začnou čertit,
nepomůže zhola nic.

Není lepší mít se rádi,
hledět na svět zvesela?
Nemalujte čerta na zeď-
namalujte anděla.

Ve dnech 6. a 7. června 2013 se uskutečnil projekt Masarykovy základní školy, Gymnázia Broumov a Kláštera Broumov zaměřený na podporu čtení dětí s názvem „Kdopak by se čtení bál?“ Celý projekt jsme zahájili ve čtvrtek dopoledne na broumovském náměstí společnou recitací básně Jiřího Žáčka „ Nemalujte čerta na zeď“. Báseň přednesli žáci, kteří naši školu reprezentovali v recitační soutěži v Hradci Králové - Maruška Mádlová a Martin Přibyl. A aby na recitaci nebyli sami, pomohl jim host projektu pan Jaroslav Špulák- hudební publicista a spisovatel. Jednotlivé skupiny žáků se pak rozešly na stanoviště do klášterní zahrady, do gymnázia nebo do amfiteátru u naší školy a zde plnily úkoly zaměřené na poznávání spisovatelů, knížek nebo na poslech četby. Během dopoledne si žáci základní školy i studenti gymnázia vyslechli zajímavé vyprávění pana Špuláka o tom, jak se z obyčejného kluka z Broumova stane novinář a spisovatel. Svoje vyprávění doplnil vtipnými historkami ze světa populárních osobností, a tak jsme odcházeli z besedy s radostnou náladou.
Ve čtvrtek odpoledne pak v prostorách Kláštera mohli zájemci z řad veřejnosti poslouchat čtení z knížek Karla Čapka, Františka Nepila, Jaroslava City nebo Betty MacDonaldové. Pro děti četl pan Václav Herzán, pan Jaroslav Špulák a slečna Markéta Hanušová. I mezi dětmi se našli odvážlivci, kteří neváhali, pustili se s vervou do čtení pro ostatní a sklidili bouřlivý potlesk. Četlo se v refektáři, v Divadle Zahrada nebo v klášterní knihovně. Markéta Hanušová návštěvníkům přiblížila i historii kláštera a představila jednotlivé místnosti, v nichž se čtení odehrávalo. 
Projekt pokračoval v pátek dopoledne v Masarykově základní škole tím, že děti z jednotlivých ročníků četly, malovaly nebo hádaly spisovatele a na závěr si všechny děti odnesly diplom jako upomínku na dvoudenní akci.
Děkuji všem učitelům, kteří projekt připravovali, děkuji paní Meškové z Městské knihovny za účast v projektu, Ičku Broumov za pomoc s ozvučením a panu Jaroslavu Špulákovi, že se tak ochotně do naší akce zapojil.
                                                                                                                  Vlasta Šrottová

Webové stránky vytvořil Acceler