Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry

Historické památky Broumovska – školní projekt Masarykovy ZŠ Broumov

V průběhu měsíce března se na naší škole uskutečnil projekt s názvem Historické památky Broumovska, kterého se účastnili žáci 5. B a 8. B. V rámci projektu nejprve „páťáci“ výtvarně zpracovali pověsti spojené s vybranými kulturními památkami Broumovska (klášter, dřevěný kostel Panny Marie, měšťanské domy na malém a mariánský sloup na velkém náměstí v Broumově, kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě, kaple Panny Marie Sněžné v Křinicích, kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a nechyběl ani znak města Broumov) a „osmáci“ k nim vyhledali historická fakta, poté na tyto samostatné činnosti navázala celodenní skupinová práce obou ročníků při tvorbě maket těchto pamětihodností zejména z kartonů, balicích a krepových papírů, vaty, špejlí a jiných materiálů. Svůj model nakonec každá skupina ještě vybarvila temperovými barvami tak, aby co nejvíce odpovídal realitě, a výsledek prezentovala. Příjemně nás překvapila pečlivost, s jakou se žáci obou tříd zhostili vypracování úkolů. Za to jim děkujeme a doufáme, že takovouto snahu a píli projeví také u dalších projektů, které - nejen pro ně - připravujeme.
                                                                                        Mgr. Eva Hubková a Mgr. Marie Voláková

Webové stránky vytvořil Acceler