Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Fotogalerie a prohlídka školy>Školní rok 2012/2013>Dobrovolnická práce studentů gymnázia byla oceněna

Dobrovolnická práce studentů gymnázia byla oceněna

V roce 2012 začala spolupráce Masarykovy základní školy a studentů Gymnázia Broumov. Tato spolupráce byla nasměrována především na podporu žákům základní školy, kteří se potýkají s jakoukoliv formou znevýhodnění. Jednalo se tedy o žáky, kteří pocházejí z nepodnětného prostředí nebo žáky s výukovými problémy. Studenti gymnázia začali pravidelně docházet v odpoledních hodinách do základní školy a s dětmi zde trávili jejich volný čas - procvičovali učivo, sportovali se žáky, četli nebo vyprávěli. Před závěrem školního roku připravili pro žáky zábavné dopoledne, kterého se aktivně zúčastnili.
Učitelé, děti i studenti si chvilky strávené společně pochvalovali - děti se zlepšily při výuce a studenti poznali, že smysluplně naplnit volný čas dětí není až tak jednoduché a zaujmout pozornost žáků je někdy nadlidský úkol.
Před prázdninami se rozhodla ředitelka Masarykovy základní školy, že projekt dobrovolnické práce – tedy studenty a jejich učitelku paní Šárku Rambouskovou, představí Nadaci VIA a navrhne je na ocenění v kategorii za školní dobročinnost. 
13. září 2012 odjeli zástupci studentů a paní Rambousková skutečně převzít hlavní cenu, protože činnost studentů porotu zaujala natolik, že se rozhodla ocenit ji jako nejlepší z nominovaných projektů. Cenu Via Bona za dobročinné úsilí a dárcovství v této kategorii předala hraběnka Nostitzová a pan Leiner – předseda správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.
Velký dík patří panu starostovi Milanu Kotrncovi, který zajistil odvoz oceněných do Prahy - udílení se konalo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí. Poděkování patří také společnosti VEBA a.s. za poskytnutí firemního automobilu.
Malý dodatek – všem studentům, kteří se našim žákům věnovali, patří poděkování. Byli to: 
Petra Wernerová, Ondřej Sliš, Veronika Špačková, Anna Novotná, Iveta Osobová, Šárka Burešová, Aneta Felgrová, Michaela Pokorná, Martina Routková, Veronika Černá, Lenka Kahánková, Miriam Hrušková, Zuzana Rainová, Andrea Patrná, Klára Tobiášková, Jana Frýbová, Miroslav Remeš.
                                                                                                 Vlasta Šrottová

Webové stránky vytvořil Acceler