Masarykova základní škola

Broumov, Komenského 312, okres Náchod

Kalendář akcí

Odstraňujeme bariéry
Úvod>Fotogalerie a prohlídka školy>Školní rok 2012/2013>Adaptační pobyty 6. tříd Masarykovy ZŠ na Janovičkách

Adaptační pobyty 6. tříd Masarykovy ZŠ na Janovičkách aneb „TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ“

V termínu 1. – 3. 10. a 3. – 5. 10. absolvovaly 6. třídy adaptační pobyty v táboře na Janovičkách. Pobyty se konaly v rámci udržitelnosti projektu: Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole. Pro žáky byl připraven intenzivní zátěžový program, který zahrnoval aktivity na rozvoj a upevnění vzájemné spolupráce a komunikace. Nedílnou součástí jsou individuální a týmové lanové překážky. Nechyběly ani relaxační a terapeutické techniky. Každý den žáci zakončovali hodnocením prožitého programu pomocí „Pavučiny přátelství“, kde vzájemně oceňovali úspěchy svých kamarádů. 
Vždy druhý večer pobytu byli přizvání k programu také rodiče žáků. Společně pracovali v rodinných týmech a děti si pro rodiče připravily bubenické vystoupení. Po vyhodnocení jsme si společně opekli špekáčky. Celý pobyt se nám vydařil, děti při mnohých aktivitách posunovaly hranice svých možností a zažívaly okamžiky osobního vítězství. Heslo pobytu „táhneme za jeden provaz“ bylo naplněno.
Za bezproblémový průběh našeho pobytu děkujeme panu Freiwaldovi a všem dalším pracovníkům tábora.
                                                      Preventista sociálně patologických jevů Soňa Macková
                                                      Psycholog Mgr. Michaela Středová
                                                      Výchovný poradce Ing. Renata Veselá

Webové stránky vytvořil Acceler